سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
کاوه باتمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده عمران ، پردیس دانشکده های فنی ، دانشگاه تهران
منوچهر لطیفی نمین – دانشیار دانشکده عمران ، پردیس دانشکده های فنی ، دانشگاه تهران

چکیده:
فیلر علاوه بر داشتن نقش پر کننده در مخلوط، می تواند با سایر مواد تشکیل دهنده مخلوط آسفالتی اندرکنش داشته و در نتیجه موجب بهبود مشخصات مخلوط آسفالتی شود. آزمایش مدول دینامیکی یکی از روش هایی است که برای بیان رابطه تنش- کرنش در مصالح ویسکوالاستیک و انتخاب طرح مناسب مخلوط به کار می رود . در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی تاثیر فیلر سیمان بر مدول دینامیکی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای) SMA ( پرداخته شده است. به همین منظور، نمونه های مخلوط آسفالتی SMA با درصدهای مختلف سیمان، به عنوان بخشی از فیلر مخلوط، با دو دانه بندی با حداکثر اندازه ی اسمی ۵٫۹و۱۲٫۵ میلی متر تهیه شدند. جهت تراکم نمونه ها، از دستگاه تراکم ژیراتوری استفاده شده و مقدار مدول دینامیکی نمونه ها به کمک دستگاه UTM در چهار دمای مختلف و فرکانس های مختلف بارگذاری تعیین شدند