سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تورج صمیمی بهبهان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

ساماندهی سواحل رودخانه ها یکی از مسائل مهم در مهندسی رودخانه به شمار می رود . استفاده از صفحات مستغرق سازه های کوچکی از جنس فلز، چوب و یا مانند آنها هستند که با زاویه های متفاوتی نسبت به جهت جریان در کف بستر رودخانه ها به منظورهای مختلف مانند جلوگیری از فرسایش کناری پیچ ها، اصلاح سطح مقطع کانال، اصلاح مسیر و اصلاح مرفولوژی بستر نصب می شوند. در این مقاله، با آزمایش بر روی یک فلوم به طول ۲۰متر، عرض ۰/۷ متر و ارتفاع ۰/۶ متر و همچنین استفاده از صفحاتی با ابعاد مساوی و اشکال مختلف، سعی شده اثر شکل متفاوت صفحات بر روی تثبیت بستر مورد مقایسه قرار گیرد. صفحات نامبرده از نوع ورق گالوانیزه با ضخامت ۱ میلیمتر، ارتفاع خارج از بستر ۷ سانتیمتر، و عرض ۱۵ سانتیمتر می باشند. مشخصات هندسی دو نوع صفحه که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتست از : صفحه نوع اول تخت که با زاویه ۲۰ درجه نسبت به جهت جریان نصب گردیدند و صفحه نوع دوم دارای یک زاویه ۲۰ درجه در وسط صفحه (دو زاویه ایی) می باشد و قرارگیری این صفحات به اینصورت انجام شده است که نیمه اول این صفحات با جریان زاویه ۱۰ درجه و نیمه دوم زاویه ۳۰ درجه دارند. در نهایت نیز کانال و صفحات بانرم افزارهای ANSYS و SURFER مدل گردیند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که صفحات دو زاویه ای حدود ۲۰% نسبت به صفحات تخت در تثبیت بستر موثرتر می باشند.