سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محسن زاهدی – استادیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
رضا ذاکری – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده:
دربسیاری از پروژه های عمرانی، خاک به تنهایی مقاومت کافی برای مقابله با بارهای وارده را ندارد، بنابراین لازم است که با افزودن برخی مواد ومصالح به خاک رفتار آن را اصلاح نمود. این مقاله قصد دارد اثر مشترک تثبیت و تسلیح بر مشخصات مکانیکی خاکها را بررسی نماید. آزمایش مورداستفاده در این مطالعه آزمایش تک محوری و خاک مورد بررسی رسی بوده است. برای تثبیت و تسلیح نمونه ها از آهک و الیاف کنف استفاده شد. نمونه های ساخته شده در چهار دسته، شامل: خاک بدون افزودنی، خاک بعلاوه الیاف، خاک تثبیت شده با آهک و خاک تثبیت شده با آهک بعلاوهالیاف می یاشد. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که افزودن آهک به خاک سبب تغییر در خواص تنش و کرنشی آن می شود به عبارتی مقاومت نهایی و کرنش نهایی را به ترتیب افزایش و کاهش می دهد. از طرفی افزودن الیاف سبب افزایش کرنش نهایی می گردد و اثر همزمان الیاف و آهک می تواند سبب ایجاد تغییراتی مفید در راستای نیاز های مهندسی از خاک شود