سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن قاضی خانی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد ابراهیم فیض – دانشجوی دوره کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فرآیند اگزوز در موتورهای احتراق داخلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، از این رو بهینه سازی و بهبود عملکرد این فرآیند به هنگام طراحی موتور، بسیار مورد توجه گروه طراح قرار می گیرد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و بر پایه داده های آزمایشگاهی به بررسی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود بر عملکرد فرآیند اگزوز به ویژه اثر آن روی پارامترهایی از قبیل راندمان حجمی ، جرم باقیمانده ، توان پمپی و همچنین پدیده جابجایی در سیلندر پرداخته شده است که تغییرات پارامترهای فوق در اثر اعمال کاهش فشار مانیفولد دود ارائه و تحلیل میشود.