سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرناصر حق لسان – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند
سیدعلی رضا طباطبائی نژاد – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

آزمایشات ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق اب (Waterflooding) و تزریق بخار آب (Steam injection) صورت گرفته است. یک دستگاه آزمایشگاهی نیز به عنوان مخزن نفت (Core) و سیستم ازدیاد برداشت جهت انجام آزمایشات طراحی و ساخته شده است. کلیه آزمایشات با دو نوع نفت سنگین با درجه ۱۷, ۱۲ API در دو مخزن با درجه تخلخل ۲۲ و ۳۲ درصد انجام شده است. در آزمایشات تزریق آب،از آب با دبی های مختلف و در آزمایشات تزریق بخار آب، از بخار آب با فشار های مختلف استفاده شده است. آزمایشات نشان می دهد که هر سیستمی دبی با فشار خاصی برای ازدیاد برداشت نفت دارد. همچنین تزریق بخار آب بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از تزریق آب موجب ازدیاد برداشت نفت می شود.