سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا پیرستانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و عضو هیات علمی گروه عمران، دانشکده فنی و م
علی اکبر صالحی نیشابوری – دانشار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا مجدزاده طباطبائی – استادیار گروه آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

الگوی جریان دردهانه آبگیرهای جانبی کاملا سه بعدی و غیر یکنواخت است. هچنین ناحیه جدا شده در داخل کانال انحرافی و خط تقسیم جریان بر روی میزان آبگیری موثر بوده که محل و زاویه آبگیری و همچنین رژیم جریان در کانال اصلی بر این عوامل تاثیر خواهد گذاشت. مطالعه این عوامل برای مهندسین هیدرولیک و محققینی که در ارتباط با آبگیرهای جانبی مطالعه می کنند، همواره قابل توجهمی باشد. به همین منظور جهت بررسی الگوی جریان در دهانه آبگیرهای جانبی موجود در کانال های قوسی، فلومی U شکل با مقطع مستطیلی و بستر ثابت طراحی و ساخته شد. همچنین از کانالی مستقیم با مقطع مستطیلی به عنوان کانال انحرافی استفاده گردید. آزمایشات با عددهای فرود مختلف برای موقعیت آبگیری ۱۱۵ درجه در قوس و با زوایای آبگیری مختلف، انجام گرفت. در هر آزمایش سرعت جریان در کانال اصلی و فرعی اندازه گیری شد. با ترسیم الگوی جریان، وضعیت خطوط جریان و هم سرعت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن می توان به تاثیر عدد فرود بر مقدار سرعت در محدوده آبگیر و ناحیه جدا شده درکانال انحرافی اشاره کرد که در این مقاله به تفصیل بیان شده است.