سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نوید نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه علم و صنعت ایران
علی نخعی – استادیاردانشگاه سیستان وبلوچستان
مرتضی اسماعیلی – استادیاردانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:
خاک ها به دلیل ضعف مقاومت برشی و نداشتن مقاومت کششی جهت بهبود خواص مهندسی خودصدها سال است که مورداصلاح واقع شده اند به منظور بهبود خواص مکانیکی خاک ها درطی چندسال گذشته روشهای زیادی توسط محققین انجام گرفته ست بعنوان نمونه میتوان به استفاده ازموادافزودنی دارای مقاومت کششی کافی به توده خاک یا همان ایده خاک مسلح اشاره نمود ازجمله این موارد افزودنی مناسب خرده های لاستیک تایرهای فرسوده انواع وسایل نقلیه می باشد برای این منظور نیاز به شناخت هرچه بیشتر خواص مخلوطهای مذکور میباشد دراین راستا یک سری ازمایشات تراکم اصلاح شده نفوذپذیری با پتانسیل ثابت نسبت باربری کالیفرنیا CBR برش مستقیم اندازه گیری پتانسیل تورم خاک دراثریخبندان بارگذاری صفحه PLT برروی مخلوطهای خاک درشت دانه و خرده های لاستیک دراین تحقیق انجام گرفته است نتایج ازمایشات نشان میدهند که با افزایش درصدهای مختلف خرده پلاستیک ۰و۴و۸و۱۲درصد مخلوط شده با خاک مورد ازمایش علیرغم افزایش ضریب نفوذپذیری و درصد جذب آب پتانسیل تورم مخلوط دراثریخبندان درحالت بهینه به علت انعطاف پذیری ذرات لاستیک به میزان ۵۴/۷۸ درصد کاهش یافت همچنین کاهش وزن واحد حجم خشک خاک به میزان ۱۳/۱۲درصد نسبت ظرفیت باربری کالیفرنیا CBR به میزان ۴۴/۸۰درصد و مدول الاستیسیته دردومین سیکل بارگذاری EV2 به میزان ۳۲/۷۴درصد مشاهده گردید.