سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علیرضا حاجیانی بوشهریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سید عمید افضلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:
یکی از دغدغه هایی که در پیهای تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی نظیر کمپرسورها یا بستر جاده های ریلهای راه آهن یا جاده ها و …که تحت اثر بارهای ترافیک قرار گرفته اند، نشستهای متجانس و نامتجانس اینگونه پیها می باشد. گاهی از زیر این پی ها که تحت تأثیر بارهای استاتیکی و دینامیکی قرار دارند لوله هایی عبور کرده است که این لوله ها نیز تأثیری بر روی نشست این پیها میگذارد. در این تحقیق سعی شده است با راه کار متناسب و متحدی بهترین راه حل را جهت بهسازی خاک به کمک مسلح کننده ها که باعث کاهش نشست خاک زیر اینگونه پی ها میشود مورد بررسی قرار داده شد.