سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان آق تومان – فوق لیسانی فیزیک دریا (مهندسی دریا)، عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فریدون وفایی – دکتری عمران، مهندسی سواحل، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فاطمه علی یاری – فوق لیسانس هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

موج­شکن شناور پانتونی سازه­ای به شکل مکعب مستطیل و شناور است که توسط مهارهایی به کف دریا متصل و ثابت شده است. از موج­شکن­های شناور به منظور کاهش انرژی امواج در محدودة مورد محافظت آن استفاده می­شود. طراحی این موج­شکن­ها شامل طراحی هیدرولیکی و طراحی سازة شناور آن است. تاکنون روش دقیقی به­منظور طراحی سازه­ای موج­شکن­های شناور و به­خصوص طراحی هیدرولیکی آنها ارائه نشده و غالبا در بررسی صحت طراحی موج­شکن­های شناور پانتونی از روش مدل فیزیکی استفاده می­شود. در این تحقیق تأثیر طیف انرژی موج بر عملکرد موج­شکن شناور پانتونی با استفاده از روش مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات مدل در فلوم موج مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ انجام شده است. بر این اساس تعداد ۵۰ آزمایش با استفاده از دو طیف انرژی موجPierson-Moskowitsو JONSWAP برروی مدل پانتون تک و با آبخور نسبی۱۷/۰ انجام شده است. محدودة ارتفاعات و پریودهای امواج به گونه­ای انتخاب شده است که تیزی امواج بین ۰۱/۰ تا ۰۸/۰ قرار گیرد. در هر آزمایش تعداد ۲۵۰ موج به سازه تابیده شده و توسط دو دستگاه ارتفاع سنج موج در جلو و پشت سازة مدل به ترتیب امواج تابشی و عبوری ثبت شده­اند. نتایج به صورت نمودارهای ضریب عبور موج بر حسب تیزی موج و با تفکیک داده ها برای دو طیف انرژی موج مورد آزمایش ترسیم شده­اند.