سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله اردشیر – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حجت کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکب
مجتبی صانعی – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

یکی از روشهای متداول ساماندهی رودخانه ها و کنترل فرسایش کناری رودخانه استفاده از آب شکن می باشد. آب شکن ها معمولا بهصورت سری ساخته می شوند و پایداری آنها بستگی زیادی به پایداری اولین آب شکن دارد. در این تحقیق پیشنهاد شده است که برای حفظ پایداری اولین آب شکن در یک سری آب شکن (۴ عدد) از یک آب شکن فرعی (محافظ) که به صورت عمود بر جریان در بالادست اولین آب شکن قرار می گیرد استفاده شود. از لحاظ هیدرولیکی پارامترهای بی بعد، L/L (نسبت طول آب شکن محافظ به طول اولین آب شکن)؛ X/L (نسبت فاصله آب شکن محافظ به طول اولین آب شکن) و شرایط هیدرولیکی جریان با H/L (نسبت عمق جریان بالادست به طول اولین آب شکن) مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل آماری نتایج آزمایشگاهی ، مدلی را برای پیش بینی آب شستگی نسبی در دماغه ی آب شکن اصلی و آب شکن محافظ ارائه می دهد.