سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین صدقیانی – صدقیانی،استاد راهنما،دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی جیریائی شراهی – نگارنده ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چکیده:

نشت نفت باعث آلودگی خاک به نفت خام شده و درنتیجه پارامترهای مقاومت ، نشست و تراکم پذیری آن تغییر می کند . در این تحقیق با استفاده از آزمایشهای مکانیک خاک که عبارت است از آزمایش مقاومت سه محوری ، آزمایش تراکم و آزمایش تحکیم روی نمونه های ماسه ای مخلوط شده با صفر، ۲ ، ۴ ، ۶ و۸ درصد نفت خام تغییرات این پارامترها مورد بررسی قرارگرفته است.نتایج نشان داده است که مقاومت ماسه کاهش یافته نشست و تراکم پذیری آن در اثر اضافه شدن نفت خام بیشترمی شود