سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدکاظم شربتدار – استادیار دانشگاه سمنان
حمید صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان
وحید صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

بتن خود متراکم (SCC) بتنی است با روانی و کارائی بسیار بالا که تحت اثر وزن خود و بدون صرف هیچگونه انرژی متراکم می شود. با توجه به نیاز وسیع بتن SCC به مخلوطهای شیمیایی و ریز دانه های رسی در مقایسه با بتن معمولی قیمت آن در حدود ۵۰-۲۰% بیشتر است که مهمترین مانع برای استفاده از آن بشمار می آید. این مسئله را می توان با جایگزینی حجم زیادی از مخلوطهای معدنی و پر کننده های ریز دانه بجای سیمان حل کرد. در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی کارائی، مقاومت فشاری، نفوذ یون کلراید و پوسته پوسته شدن سطحی درمحیط قلیایی و سولفاتها برای بررسی دوام بتن جایگزین پرداخته شده است. طبق نتایج بدستآمده مقاومت فشاری و مقاومت در برابرپوسته پوسته شدن سطح بتن در محیط قلیایی در نمونه های ۳ تایی (۲۵% خاکستر بادی، ۲۵% سرباره اهن و ۵۰% سیمان پرتلند) بیشتر بوده است. لیکن مقاومت در برابر نفوذ یون کلراید و سولفاتها در نمونه های ۴ تایی (۲۴% خاکستر بادی ، ۲۰% سرباره اهن و ۶% میکروسیلیس یا پودر برنج و ۵۰% سیمان پرتلند) بیشتر بوده لذا توصیه در استفاده ازآن در سازه های دریایی و سازه های مسلحی که در معرض این یونها قرا ردارند می شود.
با توجه به اینکه نفوذپذیری یکی از مهمترین مشخصات دوام بتن است، مطالعه ازمایشگاهی برای بررسی نفوذپذیری اکسیژن، جذب مویینگی آب و نفوذ یون کلراید بر روی نمونه های با مقاومت ۴۰ و ۶۰ مگاپاسکال بر روی بتن معمولی و خود متراکم انجام گردید که نتیجتا مخلوط SCC دارای ضریب نفوذپذیری اکسیژن و جذب مویینگی آب کمتری نسبت به بتن معمولی با مقاومت یکسان بوده و نفوذپذیری یون کلراید در هر دو نوع بتن در صورت استفاده از PFA (پودر خاکستر بادی) کاهش چشمگیری خواهد داشت.