سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد بورشرق – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ارومیه
حسین شوکتی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارمیه

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل خرابی تیر های فولادی مهار نشده پیدایش کمانش جانبی – پیچشی در اثرخمش در آنهاست ، بطوریکه تحت اثر لنگر خمشی کمتر از حد پلاستیک مقاومت خود رااز دست داده و فرو می ریزند . بررسی این مسئله در مورد تیر های لانه زنبوری بدلیل تاثیر عوامل متعدد لاغری از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است . در کشور ما بعلت عدم دسترسی به مقاطع عمیق نورد شده و علیرغم نبود ضوابط قوی طراحی ، استفاده از این نوع تیر ها مرسوم می باشد . از بین مسائل متعدد مربوط به رفتار تیر های لانه زنبوریکه در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته در این مقاله اثر شرایط تکیه گاهی نیمه گیر دار در رفتار خمشی این نیمرخها مورد بررسی قرار می گیرد .تاثیر مقادیر سختی اتصالاتدر دو انتها که شامل ضخامت ورق انتهایی و تعداد پیچهای اتصال دهنده است بروش آزمایشگاهی و نیز مدل عددی بر کمانش جانبی پیچشی تیر های لانه زنبوری ، هدف اصلی این تحقیق می باشد . نمونه های ساخته شده همگی در مقیاس واقعی و مطابق با شرایط رایج در صنعت سازه های فولادی است . مقادیر نقص هندسی ناشی از ساخت نمونه ها در این مطالعه مورد توجه بوده و در مدل های اجزاء محدود لحاظ شده اند . نتایجبدست آمده از تست نمونه ها تحت اثر بار متمرکز با نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی اجزاء محدود هماهنگی خوبی را نشان می دهد کهنتایج بیانگر افزایش مقدار بار بحرانی با سخت تر شدن اتصالات دو انتها می باشد ،در این مقاله ظرفیت خمشی این تیر ها با شرایط تکیه گاهی نیمه صلب معرفی شده است .