سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
بابک جلیلی خبازی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد خاک وپی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد زنجان، گروه خاک و پی،
زهرا مردانی – عضو هیئت علمی دانشگاهآزاد اسلامی ، واحد زنجان ،گروه عمران ، زنجان، ایران

چکیده:
برای اجرای عملیات عمرانی در محل پروژه ،همواره شرایط ایده آل وجود ندارد و در بسیاری از مواقع نیاز به اصلاح و کار فراوان بر روی زمین های مورد نظر از جمله تثبیت خاک می باشد. تنوع شرایط جوی و جغرافیایی محل موجب می شود که شیوه اجرای عملیات متفاوت باشد. یکی ازروشهای موجود برای اصلاح خاکهایی مانند خاک ماسه سیلت دار تسلیح آن توسط الیاف پلی پروپیلن می باشد.بدین منظور خصوصیات مکانیکینمونه های ماسه متراکم تسلیح شده با الیاف پلی پروپیلن بین ۱% الی ۵% وزنی ماسه با استفاده از آزمایش برشمستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد افزودن الیاف مذکور بطور قابل ملاحظه باعث ازدیاد مقاومت برشی شکل پذیری ماسه سیلت دار با دانسیته بالا گردیده است. افزایش در مقاومت برشی تابعی از سه عامل تنش نرمال،مقدار الیاف پلی پروپیلن مخلوط ماسه ای و وزن مخصوص ماسه می باشد