سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا پیرستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده فنی گروه م
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی عم
سیدمحمدرضا مجدزاده طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

جریان های انحرافی یا به طور طبیعی به صورت شریان و ایجاد میان بر در رودخانه های مئاندری بوجود می آیند و یا آنکه به طور مصنوعی به صورت آبگیری از رودخانه ها و کانالها ایجاد می شوند. الگوی جریان های انحرافی کاملا سه بعدی و غیریکنواخت بوده که موجب تشکیل ناحیه جدا شده و جریان برگشتی در نزدیکی دیواره داخلی کانال انحرافی می شود. این ناحیه جدا شده داخل کانال انحرافی در میزان آبگیری موثر بوده که برای مهندسین هیدرولیک و محققینی که در ارتباط با آبگیرهای جانبی مطالعه میکنند. همواره قابل توجه می باشد. به همین منظور جهت بررسی نواحی جدا شده داخل آبگیرهای موجود در کانال های قوسی ، فلومی U شکل با مقطع مستطیلی و بستر ثابت طراحی و ساخته شد. همچنین از کانالی مستقیم با مقطع مستطیلی به عنوان کانال انحرافی استفاده گردید. آزمایشاتبا عددهای فرود مختلف برایموقعیت های مختلف آبگیری در قوس وبا زوایای آبگیری مختلف برای هر موقعیت انجام گرفت در هر آزمایش طول وعرض نواحی جدا شده داخل کانال انحرافی اندازه گیری شد. با ترسیم نموداریهایی، تاثیر پارامترهای هیدرولیکی بر روی نواحی جدا شده و دبی انحرافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که نتایج آن در این مقاله به تفصیل ارائه شده است.