سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اورنگ فرزانه – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
عهدیه مصدق – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

تثبیت بسترهای سست و حتی لایه های زیر اساس و اساس با افزودن مواد تثبیت کننده از فنون رایج راهسازی است. امروزه علاوه بر مواد تثبیت کننده متعارف سیمانی( آهک وسیمان) مواد شیمیایی و معدنی مختلفی جهت اصلاح خاکهای تولید و عرضه می شود که لازم است در هر پروژه میزان اثر بخشی و نحوه کاربرد آنها مورد ازمایش قرار گیرد. در این تحقیق با انجام آزمایشهای شناسایی، حدود اتربرگ، تراکم، PH، تورم ، CBR ، تک محوری و تصویر میکروسکوپ الکترونی اثر تثبیت کننده آهک و ماده ای یونی با نام تجاری RRP بر روی نمونه های حاک بستر راه کرمان- زنگی آباد مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج آزمایش تک محوری بر روی نمونه های با ۲۸ روز نگهداری نشان می دهد که بیشترین مقاومت با افزودن ۲٪ آهک بدست می آید، در حالیکه درصدهای مختلف RRP اثر قابل ملاحظه ای بر مقاومت این خاک ندارد. بر اساس نتایج آزمایش تورم و تصویر میکروسکوپ الکترونی نیز احتمال شکلگیری کانی های اترینگایت در جریان تثبیت با آهک ضعیف به نظر می رسد.