سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محید سیروس پاکباز – دکترای خاک و پی ، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیروس احمدی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

این تحقیق شامل بیش از ٤٠٠ مورد آزمایش بر روی سوسپانسیون های طبیعی درشت دانه و ریز دانه می باشد .سوسپانسیون ها در قال ب ٨ گروه دسته بندی و تحت آزمایش فرسایش قرار گرفته اند . در این آزمایشها هدف را بر شناسایی و تعیین سوسپانسیون تزریقی استوار کرده ایم که تنها حائز شرایط لازم از قبیل ؛ آببندی نمودن ، سهولت اجراء ، کاربری آسان و … باشند بلکه از نظر هزینه های تهیه مصالح نیز اقتصادی باشند . این سوسپانسیون بایستی حداقل فرسایش را در آزمایشها نشان دهد ضمن آنکه اقتصاد پروژه هم به طور جدی مد نظر قرار گیرد . از دیگر اهداف این تحقیق ، یافتن راه حلی جهت جلوگیری از پدیده جدایش بین دانه های ماسه و سیمان و یا به طور عمومی تر یافتن راه حلی جهت جلوگیری از پدیده جدایش بین ریز دانه ها و درشت دانه های یک سوسپانسیون تزریق می باشد .