سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدکمال الدین موسوی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشکده فنی و مهندسی دان
مسعود قدسیان – استاد هیدرولیک بخش مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت م

چکیده:

یکی از مسائل قابل توجه در مهندسی رودخانه، وقوع آبشستگی و تغییرات توپوگرافی بستر رودخانه در محل قوس می باشد. به منظور شناسایی و بررسی تاثیر برخی از پارامترهای موثر بر روی آبشستگی و توپوگرافی بستر در یک قوس ۹۰ درجه،‌آزمایشهای طراحی و انجام شد. آزماشهای مورد نظر در فلومی با عرض و ارتفاع ۶۰ سانتی متر انجام شد. فلوم در انتها قوسی ۹۰ درجه دارد. برای بستر از مصالح یکنواخت با قطر متوسط ۱/۴ میلیمتر استفاده شد. برخی از نتایج حاصل از آزمایشها در این مقاله ارائه خواهد شد.