سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش باستانی – شکده مهندسی شیمی و نفت, دانشگاه صنعتی شریف, تهران, ایران
محمد معماری – دانشکده مهندسی شیمی و نفت, دانشگاه صنعتی شریف, تهران, ایران

چکیده:

در این مقاله پارامترهای هیدرودینامیکی جت مایع- مایع از قبیل طول جت, قطر جت, قطر قطرات حاصل از جت و محدوده رژیم های موجود در دو سیستم مایع- مایع, آب- بوتانول و آب- تولوئن بطور آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیر سرعت خروجی سیال بر طول جت و قطر قطرات و همچنین نحوه تغییرات طول بدون بعد جت با اعداد بدون بعد از قبیل نسبت ویسکوزیته سیستم مایع- مایع, اعداد بدون بعد Fr ,We ,Re و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی تغییرات قطر قطرات بدون بعد نسبت به تغییر We ، تغییرات خطی قطر قطرات بدون بعد نسبت به تغییر We مشاهده شده است. نتایج حاصل از آزمایشات با مشاهداتی که از مراجع بیان شده است, مطابقت مناسب دارد.