سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هدی حدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده عمران – پردیس دانشکد
مجتبی صانعی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد علی بنی هاشمی – استادیار دانشکده عمران – پردیس دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی درباره رابطه ابعاد آبشکستگی موضعی پایین دست جتهای ریزشی با حجم آن ارائه می شود جت آب اروزنه هایی با مقاطع دایره ،مربع و لوزی شکل با مساحتهای یکسان و دبی های مختلف درمحدود ۴۶/۲ تا ۸/۴ لیتربرثانیه ،ازارتفاع ۲۹ سانتیمتری برروی بستری ازجنس شن با d50برابر ۳ میلیمتر با عمقهای پایاب متفاوت درمحدوده ۱۰ تا ۸/۲۴ سانتیمتر به مدت ۶۰ دقیقه ریزش می نمود مشخص شد که حجم حفره آبشکستگی حدود ۲۰% ضرب طول ،عرض و عمق حفره بوده و با افزایش دبی درعمق پایاب ثابت افزایش می یابد .