سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسین مظفری – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، تهران
محمدرضا جعفری نصر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، تهران

چکیده:

در این مقاله آزمایشات بررسی عملکرد وسائل افزاینده انتقال حرارت ،توربولیتر نوع ماتریس سیمی (wire matrix) درافزایش ضریب ا نتقال حرارت و افزایش افت فشار ارائه و م ورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داده میشود. همچنین کاهش میزان رسوبگذاری برای توربولیتر نوع کویل سیمی(wire coil) برای آبی با میزان سختی میانگین ppm ۷۰ بصورتکیفی بررسی شده است . این آزمایشات برای سیال آب که در بیشتر مبدل های حرارتی صنعتی در سمت لوله های مبدل حرارتی (بعلت مشکلات عملیاتی آن از جمله خوردگی و رسوبگذاری) به منظور سردسازی بکار میرود در شرایطی نزدیک به شرایط مبدلهای صنعتی انجام گرفته است. آزمایشات در محدوده سرعت ۰/۲۸-۲/۰۰ m/sانجام شده است . میزان اختلاف فشار در حالت استفاده از توربولیتر ماتریس سیمی در لوله ای با قطر داخلی ۱۴/۰۷mm (3/4in،قطر معمولدر لوله های مبدلهای حرارتی ) وابسته به سرعت در حدود ۱۰- ۶ برابر میزان اختلاف فشار در لوله معمولی است . افزایش – ضریب انتقال حرارت در حالت استفاده از توربولیتر ماتریس سیمی در شرایطی یکسان در حدود ۳۲-۳۰ درصد بسته به سرعت سیال در لوله است. در این آزمایشات عملا تجربه گردید که استفاده از توربولیتر نوع کویل سیمی (wire coil) برای آبی با میزان سختی میانگینppm ۷۰ باعث کاهش ضخامت نهایی رسوب می شود.