سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد قاسم وتر – عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله Phd
ونداد گرمه ای – مهندسی زلزله Msc

چکیده:

روش مورد مطالعه در این مقاله جهت دستیابی به روشی کاربردی برای مقاوم سازی ستون های بتنی در برابر زلزله می باشد . در این روش بر پایه تحلیل و روشهای آزمایشگاهی و با استفاده از روابط حاکم بر مدلسازیهای دینامیکی ۱ و آیین نامه بتن ایراناقدام به ساخت نمونه های ستون بتنی گردید. سپس با قرار دادن درصدی از وزن بار ثقلی ستون به صورت سربار و همچنین وارد کردن فرکانس های مختلف با استفاده از میز لرزان ، اقدام به مقایسه نتایج حاصل از این آزمون ها گردید . ملاحضه خواهد شد که تغییر مکان و شتاب های بدست آمده و همچنین نمودار های هیسترزیس در این سری از آزمون ها استفاده از سیستم های پیشنهادی را توجیه کرده است.