سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس سروش – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی عمران
کاوه اسپندار – کارشناس ارشد سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

یکی از روشهای کنترل تراوش وآب بندی پی سدها استفاده از دیوار آب بنداست در این روش مصالح پی سد با مصالح پرکننده تعویض می گردد.بتن پلاستیک از مصالحی است که به سبب نفوذناپذیری کافی و تغییر شکل پذیری مناسب امروزه دارای کاربرد وسیعی در دیوارهای آب بند می باشد. در این پظزوهش نمونه هایی از بتن پلاستیک دیوار آب بند سد کرخه تحت آزمایش های سه محوری تحکیم یافته زهکشی شدهو تحکیم نیافته زهکشی نشده قرار گرفته است. نتایج مشخص کننده تغییر رفتار بتن پلاستیک از حالت ترد به حالت تغییر شکل پذیر در سطح پایین فشارهای همه جانبه در مقایسه با خاک ، سنگ و بتن ممی باشد همچنین این مقاله به مقایسه رفتار بتن پلاستیک با رفتار بین پلاستیک با رفتار مصالح پی-که دیوار آب بند در آن اجرا شده است به منظور اطمینان از همسازی مصالح دیوار آب بند با مصالح پی خواهد پرداخت.