سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا شاه نظری – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان
ابراهیم ثنایی – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

مطالعات و تحقیقات انجام شده محققین نشان می‌دهد که دیوارهای پرکننده به شدت سختی , مقاومت و شکل‌پذیری قاب‌های میان‌پر را در مقایسه با قاب خالی افزایش می‌دهند. اما از آنجا که عوامل مختلفی بر چگونگی اندرکنش قاب و دیوار مؤثر می‌باشند، هنوز دستورالعمل آیین‌نامه‌ای جامعی جهت به حساب آوردن دیوارها در تحلیل و طراحی سازه‌ها ارائه نشده است. یکی از عوامل مهم و مؤثر در رفتار قابهای میان‌پر نوع دیوار میباشد. در این مقاله نتایج آزمایش یک قاب خالی و چهار قاب میان‌پر که تحت تأثیر بار جانبی در تراز سقف قرار گرفته‌اند، ارائه می‌شود. نمونه‌های مورد آزمایش با مقیاسساخته شده‌اند و در دیوار هر یک از قابهای میان‌پر از یک نوع از واحدهای بنایی متداول در ایران استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که حضور دیوارهای میانقاب به میزان قابل توجهی مقاومت و سختی قاب میان‌پر را در مقایسه با قاب خالی افزایش می‌دهد و میزان این افزایش به نوع دیوار وابسته می‌باشد.ولی در مقابل شکل‌پذیری قاب کاهش می‌یابد.