سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق معرفت – دانشیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد خان محمدی – دانشجوی دکتری سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدکاظم بحرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشکده فنی دانشگاه تهران
علی گلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور برآورد آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح موجود در ایران، تعداد هفت نمونه ستون تحت اثر بارگذاری رفت وبرگشتی و بارگذاری یکطرفه آزمایش شد . چهار نمونه از ستونها معرف ساختمانهای نیمه مهندسی می باشد و از نظر مقدار و آرایش میلگردها، ابعاد و مقطع اعضا، مشخصات بتن، و شرایط اجرایی ش بیه ساختمانهای متداول می باشد. همچنین سه نمونه ستون از ساختمانهایی که با رعایت کامل ضوابط لرزه ای طراحی شده اند، و مشخصات هندسی آنها نظیر ساختمانهای متداول بوده، اما ابعاد مقطع، مقدار و آرایش میلگردها، و مشخصات بتن به صورت استاندارد رعایت شده، مورد آزمایش قرار گرفته است. برپایۀ نتایج آزمایشها، منحنی های پاسخ دوره ای و منحنی ایده آل ستونها ارائه شده است، که برای مدلسازی عددی قابل استفاده است. نمونه های استاندارد رفتار نسبتا مطلوبی در برابر بارهای دوره ای نشان دادند و بر کفایت ضوابط فولادگذاری شکل پذیری متوسط صحه نهادند. سختی اولیه و مقاومت جاری شدن ستونهای نیمه مهندسی در حدود ۳۵ درصد کمتر از ۷ میباشد که در مقایسه با شکل پذیری / ستونهای استاندارد است. مقدار شکل پذیری نسبی در ستونهای نیمه مهندسی معادل ۲۷/۶ در ستونهای استاندارد، مناسب بنظر می رسد.