سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل عساکره – دانشجوی دکتری خاک و پی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ناصر مقدس تفرشی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی

چکیده:

آنچه در این مقاله مورد تحقیق قرار گرفته است، بررسی آزمایشگاهی رفتار ماسه مسلح با ژئوتکستایل درحالت خشک و مرطوب (با رطوبت طبیعی در محل) می باشد. این مطالعات با دستگاه های سه محوری؛ تک محوری و برش مستقیم قابل انجام می باشد که در این مقاله از آزمایش سه محوری به علت قابلیت های مختلف و نحوه انجام آزمایش و رفع نقایص و محدودیت های آزمایشهای دیگر استفاده شده است. در این مطالعات بررسی اثر عوامل مختلف نظیر تعداد لایه های ژئوتکستایل، فشار همه جانبه و رطوبت بر خصوصیات رفتار ماسه مد نظر میباشد. ماسه استفاده شده دراین آزمایشها ماسه سواحل بندر عباس بوده که به منظور تسلیح آن از ژئوتکستایل بافته نشده با مقاومت متعارف جهت پروژه های تحکیم بستر استفاده شده است. آزمایشها با تعداد لایه های مختلف و تحت فشارهای همه جانبه متفاوت به منظور بررسی اثر آنها بر روی پارامترهای مقاومتی و رفتار تنش – کرنش در دو حالت ماسه خشک و مرطوب انجام گرفته است.