سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیس میروکیلی – دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده سبز، دانشکده مهندسی شیمی
فاطمه السادات رضوی – دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده سبز، دانشکده مهندسی شیمی
سوسن روشن ضمیر – دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده سبز، دانشکده مهندسی شیمی
محمدحسن ایکانی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده صنایع شیمیایی

چکیده:

در این مقاله، آزمون های لیچینگ برای بازیابی روی و منگنز از باتری های مصرف شده آلکالاین ارائه می شود. روش بازیافت شامل مراحل زیر است: (۱) جدا کردن مواد باتری مصرفشده از اجزای دیگر (تکه های آهن، پلاستیک و کاغذ) ، (۲) آسیاب کردن مواد باتری ها به مظنور تولیدپودر هموژن سیاه رنگ، (۳) لیچینگ پودر در دو مرحله متوالی: لیچینگ خنثی با آب برای جدا کردن پتاسیم و تولید محلول KOH و لیچینگ اسیدی با اسید سولفوریک برای خارج کردن روی و منگنز از پودر، (۴) ته نشینی انتخابی روی و منگنز با استفاده از محلول KOH تولید شده در مرحله لیچینگ خنثی. برای مرحله لیچینگ اسیدی دو روش مختلف (لیچینگ انتخابی روی ولیچینگ کامل) نسبت به متغیرهای عملیاتی شامل دما، غلظت اسید سولفوریک، غلظت آب اکسیژنه و نسبت جامد به مایع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان میدهد که روش ارائه شده به لحاظ فنی ساده و انعطاف پذیر بوده و یک روش موثر برای جداسازی روی و منگنز می باشد.