سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزین سلماسی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و کارشناس شرکت
محمود بینا – گروه مهندسی آب دانشگاه جندی شاپور اهواز
حبیب موسوی جهرمی – گروه مهندسی آب دانشگاه جندی شاپور اهواز

چکیده:

اکثر محققان به دو نوع رژیم جریان متفاوت به نام های ریزشی (Nappe) و غیرریزشی (Skimming) در سرریزهای پلکانی اشاره نموده اند. هنگامی که جریان ازروی سرریز پلکانی با رژیم ریزشی برقرار باشد، با افزایش تدریجی دبی جریان و قبل از رسیئن به رژیم کاملا غیر ریزشی ، رژیم انتقالی اتفاق می افتد. مکانیسم استهلاک انرژی در هر یک از رژیم های مذکور متفاوت بوده و لذا دانستن شرایط هیدرولیکیدر مرز تفکیکی رژیم های جریان از اهمیت برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی شرایط هیدرولیکی حاکم بر رژیم جریان انتقالی برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی شرایط هیدرولیکی حاکم بر رژیم جریان انتقالی است. برای این منظور ۱۱ مدل فیزیکی از سرریزهای پلکانی با شیب های ۴۵،۲۵،۱۵ درجه و با تعداد پله های متفاوت ساختهومورد آزمایش قرار گرفته است. بررسی محدوده رژیم جریان انتقالی نشان می دهد که این نوع رژیم بستگی به دبی جریان و شیب عمومی سرریز پلکانی دارد. نتایج نشان می دهند که در ۵۰ درصد موارد محدوده تعریفی برای رژیم انتقالی در این پژوهش با محدوده رژیم انتقالی اشاره شده توسط یاشودا و اوهوتسو یکسان بوده و لذا تطابق بسیار مناسبی بین پژوهش حاضر و محققین نامبرده وجوددارد.