سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
اشکان آل بویه – دانشجوی کارشناسی ارشد، سازه های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
کاظم اسماعیلی – استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
فاطمه کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، سازه های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده:
بارش ناگهانی باران در مناطق خشک و نیمه خشک، منجر به ایجاد سیلابهای ناگهانی می شود. بررسی رفتار باربستر منتقل شده تحت تاثیر این نوع سیلاب به پایین دست، دارای اهمیت ویژه ای بوده و سازه های آبی پایین دست را تحت تاثیر قرار می دهد. سیلاب های ناگهانی که نمونه ای از جریان های غیرماندگار هستند، به دلیل بارندگی های شدید و کوتاه مدت به وقوع می پیوندند. از این رو بررسی رسوب منتقل شده تحت تاثیرسیلاب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این آزمایش، به بررسی سیلاب ناگهانی و تاثیر آن بر میزان باربستر منتقل شده به پایین دست، در حالت وجود جریان پایه و بدون جریان پایه، پرداخته شده است. همچنین تاثیر دبی حداکثر هیدروگراف بر میزان فرسایش نیز مورد بررسی قرار گرفته شد. هیدروگراف های مورد استفاده در این آزمایش، شامل هیدروگراف های مثلثی متقارن دارای زمان پایه ۰۶ ثانیه و دبی اوج ۶/۵۸تا۱۳/۳۴لیتر بر ثانیه می باشند. نتایج نشان داد که وجود جریان پایه در میزان باربستر منتقل شده به پایین دست موثر بوده به طوری که مقدار کل رسوب منتقل شده به پایین دست در حالت وجود جریان پایه، بیشتر از حالت بدون جریان پایه می باشد. همچنین دبی اوج هیدروگراف نیز بر میزان رسوب انتقالی موثر بوده و با افزایش دبی حداکثر هیدروگراف جریان، فرسایش بستر در بالادست نیز افزایش مییابد.