سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی بناقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک،دانشکده فنی، دانشگاه تربیت معلم سبزوا
عبدالامیربک خوشنویس – استادیار گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
فاطمه فریدنیا – کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حاجی پور – کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

یکی از راههای کاهش پدیده جدائی از بین بردن اختلاف سرعت بین سیال و سطح جسم میباشد که ساده ترین روش برای آن، چرخش سطح یک سیلندر دایره ای میباشد .در این تحقیق به بررسی دنبالهسیلندر با مقطع دایرهای شکل پرداخته شده و اثرات چرخش سیلندر بر روی دنباله آن مورد بررسی قرار گرفته است در این مقاله سعی شده است که از روش wake-survey برای اندازه گیری ضر یب نیروی پسا اجسام دار ای دنباله مغشوش داخل تونل باد استفاده شود. همچنین برهم کنش بین دنباله سیلندر و لایه مرزی ناشی از صفحه صاف پرداخته شده است که در این تحقیق سیلندر یک بار ثابت و یک بار چرخان در نظر گرفته شده.این آزمایش در تونل باد انجام شده است که مشخصات تونل باد به این صورت می باشد به منظور ایجاد جریان در این آزمایشها از تونل باد مادون صوت(سرعت ماکزیمم ۳۰ متر بر ثانیه و سطح مقطع ۴۰ و شدت اغتشاشات کمتر از ۰٫۱ درصد) و برای اندازه ×۴۰cm2 گیری مشخصه های جریان از دستگاه جریان سنج سیم داغ دما ثابت استفاده شده است. دستگاه تونل باد و سیم داغ هر دو ساخت شرکت فراسنجش صبا می باشد سیلندر مورد آزمایش از جنس پلکسی گلاس و به قطر۲۰mm می باشد. این آزمایشات در سرعت ۲۰ متر بر ثانیه اندازه گیری شده است . برای چرخش سیلندر از یکموتور سه فاز استفاده شده است