سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – استادیار هیدرولیک دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
لیلا طالبی – کارشناسی ارشد هیدرولوژیک دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

در یک تصویر کلی از جریان سیال اطراف استوانه، جدایش لایه مرزی از روی سطح به عنوان مهمترین پدیده ی قابل بررسی مطرح می باشد. جدایش لایه مرزی باعث ایجاد جریان گردابی در اطراف و پایین دست آن می شود. مزالعات نشان می دهد ک رفتار این گردابه ها به پارامترهای هیدرولیکی و هندسی در شکل عدد رینولدز جریان و میزان اغتشاش جریان بالادست و غیره بستگی دارد. در این مقاله جریان اطراف یک مفتول سیمی با مقطع دایروی( به مثابه استوانه) به قطرهای مختلف بر اساس اندازه گیری های آزمایشگاهی در تونل باد مدار باز دمنده واقع در سازمان پژوهشهای علمیو صنعتی ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. تمامی اندازه گیری ها توسط دستگاه جریان سنج سیم داغ صورت گرفته است. آزمایشات در محدوده جریان با عدد رینولدز؟؟ و با مفتول هایی به قطر D بین ۰/۶ و ۲/۲ میلیمتر انجام شده و نتایج مختلفی از قبیل پروفیل سرعت، شدن اغتشاشات، محل قرارگیری سنسور برای اندازه گیری جریان معکوس ارائه شده است. نتایج این آزمایشات نشان می دهد که در محدوده رینولدز مطالعاتی عدد استروهال (Strouhal) بین ۰/۱۹ و ۰/۲۱ و ضریب نیروی پسا (Drag) در محدوده ۱/۰۲ و ۱/۲۶ می باشد. نتایج این مطالعه در بررسی جریان باد اطراف دودکشها و ساختمانهای دایروی جهت ارزیابی نیروهای وارده به آنها و همچنین ارزیابی ارتعاشات سازه حائز اهمیت می باشد.