سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ( مکانیک، گرایش طراحی کاربردی)
فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار گروه مکانیک

چکیده:

دراین مقاله نتایج روش تحلیلی بانتایج آزمایشگاهی، بمنظور بررسی تاثیر ابعاد گلوگاه پلیسه و حجم پلیسه، در آهنگری قالب بسته مقایسه گردیدها ست از روش تعادل نیروها (slab method) در بدست آوردن پاسخ تحلیلی استفاده شده است همچنین آزمایشها با در نظر گرفتن قطعه ثابت و تغییر ابعاد گلوگاه پلیسه در شش قالب انجام گرفته است در ادامه علاوه بر بررسی تاثیر ابعاد گلوگاه پلیسه و تغییر حجم پلیسه، نتایج این بررسی ها بیان می کند که به دلیل توافق خوب بین نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی و همچنین عدم پیچیدگی و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری پایین روش تعادل نیروها روشی مناسب برای استفاده در آهنگری می باشد.