سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه البوغبیش –
طاهر ناصر –
سیدفاضل موسوی –
فلامرز درمان زاده –

چکیده:

مشکلات ناشی از ناپایداری سازندهای شیلی چاههای میادین نفت وگاز جنوب که باعث تنگی چاه، گیرش لوله ها، تخریب سازند هرزروی گل،فوران چاه، انحراف چاه و کلیه مشکلاتی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برافزایش هزینه های حفاری موثر است، محققین را مجبور به طراحی فرمولاسیون سیال مناسب برای حفاری لایه های شیلی کرده است که بتواند مشک لات مذکور را به حداقل رسانده و به محیط زیست کمترین آسیب را برساند، که باید برای این گل دانسیته، افت صافی و خواص جلوگیری کننده از حساسیت لایه های شیلی مورد نظر قرار گیرد تا هزینه های تحمیلی ناشی از عوامل فوق به حداقل برسد. اگنه مکانیزم ناپایداری شیل ها در م استفاده از سیالات پایه آبی بدین صورت است که آب خارج شده ازساختار گل موجب هیدراته شدن شیل ها و افزایش فشار منفذی می شود که در نتیجه تورم و تخریب شیل ها را در پی دارد و این در حالی است که حتی استفاده از سیستم های گل پایه آبی محتوی کلراید پتاسیم با وجود تامین کاتیون پتاسیم بازدارنده به تنهایی قابلیت پایداری شیل ها را نخواهد داشت. در این طرح پژوهشی با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی و داده های میدانی اقدام به بررسی رفتار شیل های آسماری و بنگستان میادین اهواز، آبتیمور و مارون هنگام قرار گرفتن در معرض انواع مختل ف گل های پایه آبی و روغنی نموده و میزان تاثیر گل های مذکور بر انواع شیل ها مورد مطالعه قرار گرفته است.