سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید حاجی قاسمعلی – دانشجوی دکتری سازه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیئت علمی دانشگاه آز
رضا اسمعیل آبادی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واح
غلامرضا لگزیان – کارشناس ارشد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

استفاده از مقاطع مرکب منجر به سازه با مقاومت بالا، وزن کم و سرعت ساخت مناسب می شود. سقفهای مرکب با بتن سبک در مقایسه با سقفهای مشابه سبکتر بوده و نقش دیافراگمی خوبی دارند.ط طرح ترکیب فولاد با مقطع کلاهی (Hat Section) و بتن سبک (لیکا بتن) می تواند گامی در جهت سبک سازی ساختمانها محسوب شود. بطور کلی این پژوهش شامل آزمایش بر روی سه نمونه سقف مرکب به ابعاد ۱۷*۲۵۰*۱۰۰ سانتیمتر با استفاده از نیمرخهای کلاهی صفحات فولادی و بتن سبک بوده که سقفهای مذکور به صورت دو سر ساده با بارگذاری دو نقطه ای متقارن مورد آزمایش قرار گرفته اند. هدف از انجام این تحقیقات پیدا کردن سیستم پوشش جانشین با بتن سبک و نیمرخ کلاهی بجای نیمرخ Iشکل و بتنمعمولی است که منجر به کاهش هزینه های اجرا و مقاومت بهتر در مقابل نیروهای دینامیکی شود. طی این آزمایشها ، تغییر شکل در وسط دهانه سقف مرکب، میزان مقاومت نهایی و ترکهای بوجود آمده ثبت گردید و مقاومت نهایی نمون هها با روش تحلیلی مقایسه شد و نتایجی بدست آمده است که می توان به مدلهای شکست دالهای مرکب، تاثیر عمل مرکب در ظرفیت باربری سقف مرکب و بررسی عوامل موثر در مقاومت نهایی و تغییر شکل صقف مرکب اشاره نمود.