سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد محمودیان شوشتری – استاد گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – دانشیار گروه تاسیسات آبیاری دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اه
نیما شهنی کرم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از آنجا که کمبود آب یکی از مهمترین مشکلاتی است که انسان در پیش رو دارد، شناخت پدیده هایی که منابع و ذخایر آب را تحت تاثیر قرار میدهند، ضروری می باشد. یکی ازعمده ترین پدیده ها در مخازن آب، پدیده جریان غلیظ می باشد. اهمیتت بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار هیدرولیکی جریان های غلیظ زمانی مشخص می شود که بدانیم وقوع این جریانها به دلیل قابلیت فرسایش و رسوبگذاری در منابع آب چه پیامدهایی در بر خواهد داشت. مطالعه آزمایشگاهی حاضر که در آن آب نمک با غلظت های متفاوت به عنوان جریان غلیظ تجزیه ناپذیر درنظر گرفته شده، با هدف بررسی شدت اختلاط جریانهای غلیظ با توده آب ساکن و بررسی تاثیر تغییرات بر روی جریانهای غلیظ، انجام گردیده است. در مجموع تعداد ۳۰ آزمایش برروی کانال با شیب متغیر انجام انجام شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد گرچه شدت ااختلاط با افزایش شیب افزایش می یابد، اما این روند افزایشی در شیب های زیاد مکتوقف خواهد شد.