سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تاده زیرکیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ار
حسین شوکتی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده:

کمانش اعوجاجی (Distortional Buckling) درکنار دو مد کمانشی شناخته شده موضعی و جانبی – پیچشی در حدود سه دهه اخیر بعنوان مد کمانشی سومی در سازه های فولادی جدارنازک از جمله تیرهای I-شکل مطرح بوده و تحقیقات بیشماری را به خود اختصاص داده است. با وجود تحقیقات علمی نادری در ادبیات فنی گزارش شده است و تمامی نتیجه گیریها بر اساس تحلیلهای کامپیوتری با استفاده از روشهای عددی بوده است.لذا با توجه به این مهم، در این مقاله خلاصه ای از تحقیق عملی صورت گرفته بر روی شش تیر I- شکل ساخته شده از اجزاء فولادی با مقیاس واقعی گزارش شده است و علاوه بر مطالعه تجربی این پدیده، مقایسه ای نیز بین نتایج عملی و نتایج تئوریک حاصل از روابط ارائه شده توسط سایر محققین انجام گرفته است.