سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی مردانی فر – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا غفوری – کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

فرسایش ساحل رودخانه ها خصوصا در محل خم ها موجب تولید رسوب و عقب نشینی ساحل رودخانه شده ، خسارتهای زیادی را به زمینها و تاسیسات ساحلی رودخانه وارد می نماید. لذا مسئله ساماندهیسواحل رودخانه ازمسائل مهم در مهندسی رودخانه می باشد. یکی از راه های موثر در کنترل آبشستگی سواحل رودخانه خصوصا در انحناء خارجی آن، استفاده از آبشکنها می باشد. در مطالعه حاضر،با نصب آبشکنهای مختلف (نفوذپذیر، نیمه نفوپذیر ، نفوذناپذیر) در خم خارجی یک مدل آزمایشگاهی،روند کنترل ابشستگی ساحل خارجی مورد بررسی قرار گرفت و ازمایشها بر روی قوس ۴۵ درجه سانتی گراد مدل انجام شد، نتایج بدست امده نشان می دهد که آبشکنهای نفوذپذیر در مقایسه بادونوع دیگر در کنترل ابشستگی موثر تر می باشند. همچنین در گروه ابشکنهای نفوذناپذیر نوع پره ای موثرتر از نوع میله ای بوده، منتهی بهدلیل آبشستگی شدید پای آبشکن ، تلفیق آبشکن مختلط پره ای – میله ای توصیه می گردد.