سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان خانزاده علیشاهی – دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
سامان سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

به طور کلی پایه و اساس هر نوع سیستم تصمیم گیری مدیریتی، ارزیابی صحیح از وضعیت موجود، پیشبینی آینده و در نهایت تصمیمگیری بهینه میباشد. روشهای مختلفی برای ارزیابی روسازی راهها وجود دارد که میتوان به روشهای مخرب و غیر مخرب اشاره کرد. یکی از این روشها استفاده ازDCP در ارزیابی سازهای لایههای مختلف روسازیها میباشد. در این مقاله پس از معرفی DCP و نحوه انجام آن، به معرفی کاربرد این آزمایش پرداخته شده و در نهایت به ارائه مدلی کاربردی و باسطح اطمینان زیاد برای ارتباط دادن نتایج آزمایش و DCP و CBR خاکها پرداخته میشود.