سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا حداد سلیمانی –

چکیده:

در کشورهای صنعتی اهمیت زیادی به آزمون های تعیین عملکرد اجزای مختلف نیروگاه داده می شود و شرکت های زیادی در این زمینه فعالیت می کنند . در ایران، اخ یر اً لزوم انجام این آزمون ها آشکار شده است و فعالیت هایی برای انجام آنها آغازشده است . این طرح به بررسی آزمون عملکرد توربین گاز اختصاص داده شده است، که شامل پنج فصل می باشد . در فصل اول ، توضیحات لازم مربوط به استاندارد انجمن مهندسان مکانیک آمریکا ارائه شده اند . در فصل دوم، توضیح مختصری درباره چرخه توربین گ از و م تغیرهای مؤثر بر کارآیی آن تعریف شده اند . فصل سوم، به بررسی آزمون عملکرد توربین گاز مطابق با استاندارد انجمن مهندسان آمریکا اختصاص داده شده است . سپس در فصل چهارم محاسبات لازم برای به دست آوردن توان خروجی، بازده حرارتی و نرخ حرارتی ارائه شده است .برنامه ارائه شده در این طرح با استفاده از محاسبات فصل چهارم نوشته شده و طرز کار با آن در فصل پنجم توضیح داده شده است