سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خلیل رضایی – دانشجوی دکترای رسوب شناسی – دانشگاه تربیت معلم تهران
سوسن نوروزی – دانشجوی دکترای رسوب شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا صراف زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده:

در منطقه مورد مطالعه فعالیت های صنعتی به عنوان اصلی ترین عامل تخریب احتمالی محیط زیست ،اثرات چشمگیری در منطقه بر جای می گذارد که یکی از آنها مجتمع فولاد مبارکه است . عامل انتشار و پراکندگی مواد آلاینده ( عناصر سنگین ) در اینگونه صنایع به ویژه در منطقه مورد مطالعه وزش باد ، رواناب و آبهای زیرزمینی می باشد هد ف اصلی از تحقیق مطالعه و ارزیابی وسعت و میزان آلاینده هادر خاک و آب و نهشته ها و رسوبات سطحی در محدوده مجتمع فولاد مبارکه است در این تحقیق تلاش گردیده است اثرات زیست محیطی احداث مجتمع بر منا طق مجاور با بهره گیری از مطالعات ژئو شیمیایی رسوبات و رسوب شناسی منطقه و نمونه برداری موردی از آب مورد بررسی قرار گیرد . پس از انجام آزمایشات دانه بندی با استفاده از نتایج آنالیز نمونه های برداشته شده از نهشته های سطحی و رسوبات که با روش های AAS,ICP,XRD,XRF صورت گرفته و تجزیه و تحلیل آنها میزان تاثیر گذاری مجتمع بر مناطق مجاور مشخص گردیده و در نهایت با مد نظ ر قرار دادن استاندارد های جهانی و مقایسه آنها با حد طبیعی محدوده های حاوی آلاینده ها مشخص گردید . در پایان بطور خلاصه بر برخی روشهای موثر در جلوگیری از پخش آلاینده های زیست محیطی در منطقه اشاره شده و راهکارهائی ارائه شده است .