سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خلیل رضایی – دانشگاه تربیت معلم تهران
سوسن نوروزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا صراف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده:

به دلیل روند روز افزون صنعتی شدن کشور به تدریج حجم آلودگی ها و فاضلاب های صنعتی افزایش یافته و پیش بینی می شود که در سال ۱۳۸۶ به ۱ تا ۱/۵ میلیارد متر مکعب برسد با توجه به حجم زیاد و نیز گستردگی آلودگی این فاضلابها، ضرورت کنترل آنها برای حفاظت از محیط زیست و به خصوص منابع آب کشور امری محرز استو پژوهش های الکتریکی(ژئوفیزیکی) در مطالعات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. در مبحث ژئوالکتریک در اینجا کاربرد آن صرفا به منظور پی بردن به آبگذارهای زیر سطحی احتمالی در ین فاصله مخزن پساب مجتمع فولاد مبارکه تا چهها و زمین های کشاورزی مناطق مجاور و آلوده کردن آنها و تاثیر بر کیفیت آبها می باشد. در این تحقیق با استفاده از روشهای ژنوالکتریکی سونداژ قائم الکتریکی با متد شلومبرژه و با توجه به وضعیت توپوگرافی، زمین شناسی و مساحت زمین و چاههای موجود محل سونداژ قائم الکتریکی مشخص شده و برداشت های صحرایی انجام پذیرفت پردازش داده ها با نرم افزارهای IPI,Zohdi بوده که در نهایت منجر به تهیه مقاطع ژئوالکتریک و مقاطع زمین شناسی گردید که بر اساس آنها می توان این آبگذرها را ردیابی نمود. در بحث ژئوشیمی مطالعه و ارزیابی وسعت و میزان آلاینده ها در خاک و آب و نهشته ها و رسوبات سطحی در محدوده مجتمع فولاد مبارکه نیز مورد بررسی قرار گرفته و اثرات زیست محیطی احداثمجتمع بر مناطق مجاور با بهره گیری از مطالعات ژئوشیمیایی خاک-رسوبات و نمونه برداری موردی از آب مورد بررسی قرار گرفت.