سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا معینی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه قم
محمدمهدی غفوری – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه قم

چکیده:

در این مقاله راهکار مناسبی برای جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی و بزهکاری جوانان پس از زلزله ارائه شده است. این عمل مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای به عنوان بک راهکار عملی مطرح می شود. این طریق به فنوان یک مدیریت قبل از بحران توانایی حل معضلات پس از بحران را دارا می باشد. با بررسی دقیق آسیب های اجتماعی و بزهکاری جوانان پس از زلزله و ترسیم آن برای افراد جامعه می توان حس لزوم مقاوم ساز ی را در آنها تقویت نمود. برای عینیت یافتن موضوع، شهر بم، پیامد های زلزله آن و مدیریت پس از بحران آن به عنوان بک مطالعه موردی مطرح شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که انطباق خوبی مابین اطلاعات کتابخانه ای و مشاهدات و برداشتهای مربوطه در این زمینه وحود دارد. با توجه به اینکه تبعات پس از زلزله ناشی از آثار روحی و روانی می تواند تا مدتها جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، از اینرو می توان با انجام مقاوم سازی آسیب های اجتماعی و بزهکاری جوانان پس از زلزله را تا حدود قابل توجهی در جامعه کاهش داد.