سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدصادق شهیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
فریدون امینی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله حساسیت تبدیل ویولت پاسخ دینامیکی سازه نسبت به تغییر درپارامترهای دینامیکی، مورد بررسی قرا رگرفته است. حساسیت تبدیل ویولت پاسخ، تحت بارگذاری سینوسی، ضربه ای و تصادفی برای یک سازه پنج طبقهساختمانی محاسبه و با هم مقایسه شده اند. آسیب های سازه ای به صورت تغییر در سختی سازه در نظر گرفته شده اند. مساله مورد نظر یک مساله معکوس (Inverse problem) با طبیعت بیمار (ill-conditioned) می باشد وب رای حل آن از روش Tikhonov Regularization استفاده شده است. مثالی عددی مربوط به یک سازه ساختمانی پنج طبقه استفاده شده است و نشان داده شده که حتی با وجود خطای مدل کردن وخطای اندازه گیری این روش می تواند محل و مقدار آسیب را به خوبی نمایش دهد.