سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی زهرائی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس بخش مهندسی سازه

چکیده:

غالب مناطق کشور از لرزه خیزی شدیدی برخوردار هستند و هرچند سال یکبار، خسارات سنگینی در آنها بوجود می آید. آسیب پذیری لرزه ای پلهای فلزی بوضوح طی زلزله های اخیر سراسر جهان نشان داده شده است و اگرچه به اجزای روسازه این پلها نیز خساراتی بهصورتکمانش اعضا وشکست اتصالات مهاربندی های دیافراگم وارد شده، آسیب وارده به قطعات زیر سازه از قبیل تکیه گاهها، پایه ها و پی ها عواقب وخیم تری را به همراه داشته و اغلب به انهدام دهانه پلها منجر گردیده است. کشورهای زلزله خیز مثل ژاپن و آمریکا، سرمایه گذاری متنابعی را بر روی تحقیقات در زمینه برآورد آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای پلهای فلزی خویش و اجرای مقاوم سازی مربوطه صرف نموده اند.
با وجود رویداد زمین لرزه های مخرب در ایرانف به علت کمی تعداد پلها و کوتاهی دهانه ی آنها در مناطق زلزله زده، تخریب یا خسارت سازه ای عمده در پلها گزارش نشده و تنها درچند سال اخیر به آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای پلها توجه گردیده است. هدف از این مقاله، بررسی آسیب پذیری پلهای فولادی موجود از نقطه نظر سیستم مقاوم جانبی و ارائه مختصری از مفاهیم به کار گرفته شده برای طراحی و یا مقاوم سازی لرزه ای پلهای فلزی (از نوع شاهتیر فولادی با دال بتنی) با دیافراگم های شکل پذیر متشکل از قطعات سختی و میرایی بصورت صفحات فولادی مثلثی، قابهای مهاربندی واگرا و سیستمهای پانل برشی می باشد.