سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین نوری قوام آباد – دانشجوی کارشناسی عمران واحد خنج لارستان
مهدی شهابی – دانشجوی کارشناسی عمران واحد خنج لارستان

چکیده:

زلزله به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی زمین، سازه ها و شریانهای حیاتی ساخت بشر را در مناطق زلزله خیز تهدید می کند . شناخت بیشتر رفتار سازه ها در هنگام وقوع زلزله و تخمین بارهای ناشی از آن می تواند کمک موثری در طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله نماید . اما سازه های خاصی همچون روسازی خط آهن وجود دارند که عملا به جهت ماهیت خاص سازه آنها امکان مقاوم سازی آنها وجود ندارد . به همین دلیل در طراحی آنها بار زلزله اعمال نمی شود و فقط لازم است آسیب های ناشی از زلزله بر روی این سازه ها شناسائی و پس از وقوع زلزله نسبت به بررسی دقیق آنها اقدام شود . در این مقاله ابتدا شناخت بیشتر رفتار خط آهن هنگام زلزله مورد بررسی قرار گرفته و آسیب های ناشی از وقوع زلزله تشریح شده است . اقدامات اساسی پس از وقوع زلزله که باعث افزایش ایمنی سیر و حرکت خواهد شد، تشریح شده است . وظایف واحدهای مختلف نظارتی در جهت کنترل و بازرسی خط آهن آورده است . تجزیه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که استقرار سامانه مدیریت مخاطرات طبیعی زمین می تواند با شروع بیشتر جلوگیری نماید . در پایان این مقاله راهکارهای اساسی در جهت کاهش خسارات ناشی از وقوع زلزله در راه آهن ارائه شده است .