سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا خبازتمیمی –
بابک امیدوار –
محمود حسینی –

چکیده:

سامانه آب آشامیدنی شامل تاسیسات تامین آب ، ذخیره آب ، انتقال آب و توزیع آب می باشد. کلیه اجزای فوق در هنگام زلزله آسیب پذیر بوده و زلزله می تواند اختلال جدی در عملکرد شبکه ایجاد بنماید. برای برآورد خسارت وارد بر شبکه آبرسانی نیاز به مشخص نمودن فراسنج های زیر می باشد: • اجزای شبکه آبرسانی • تقسیم بندی انواع شبکه های آبرسانی • حرکات زمین • سطح خرابیراهنمای ارزیابی خسارات ناشی از زلزله HAZUS-SR 2حاصل پروژه مشترکFEMA و موسسه ملی علوم ساختمان آمریکا (National Institute of Building Science) می باشد و شامل نحوه ارزیابی خسارات ناشی از زلزله بروی سامانه های مختلف از جمله شریانهای حیاتی – سامانه آب آشامیدنی می باشد. سامانه های خطوط لوله به علت گستردگی و عبور از نواحی مختلف در معرض خطرات گوناگون قرار می گیرند و همچنینی به علت پر مولفه بودن و پیچیدگی آنها سبب می گردد که در برابر خطرات زمین لرزه از آسیب پذیری بالایی برخوردار باشند. همچنین
سامانه های خطوط لوله به عنوان یکی از شریانهای حیاتی در کاهش و یا افزایش خسارات و آسیب پذیری ناشی از خطرات زمین لرزه نقش کلیدی دارند از اینرو بررسی عملکرد و انجام مطالعات بهسازی لرزه ای و طراحی لرزه ای سامانه های خطوط لوله از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.