سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا خباز تمیمی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله ، مهندسی رودخانه و مدیریت سوانح طبیعی معاو

چکیده:

ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و قرار گیری آن بروی کمربند زلزله در برابر زمینلرزه بسیار آسیب پذیر می باشد . همچنین تعداد زیادی از مستحدثات قبل از تدوین معیارهای طراحی مقاوم در برابر زلزله ساخته شده اند و متاسفانه همچنان کیفیت ساخت و ساز دربرخی موارد در کشور مان در حد مطلوب نمی باشد ، از اینرو مباحث بررسی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . سامانه های خطوط لوله به عنوان یکی از شریانهای حیاتی در کاهش و یا افزایش خسارات و آسیب پذیری ناشی از خطرات زمین لرزه نقش کلیدی دارند . لذا بررسی آسیب پذیری سامانه های خطوط لوله از اهمیت ویژ ه ای برخوردار می باشد . چرا که شکست لوله های گاز و نفت سبب بروز آتش سوزی می گردد ، تخریب شبکه فاضلاب سلامت بازماندگان را به مخاطره می اندازد و قطع شبکه آبرسانی نیز بازماندگان را در مضیقه قرار می دهد . در این مقاله سعی شده است تا انواع آسیبهای ناشی از زلزله بروی سامانه های خطوط لوله مدفون بررسی و راهکارهای پایش و کاهش اثرات آن ارائه گردد.