سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا خباز تمیمی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله ، مهندسی رودخانه و مدیریت سوانح طبیعی ، کار
بابک امیدوار – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

اکثر شریانهای حیاتی قبل از تدوین معیارهای طراحی مقاوم در برابر زلزله ساخته شده اند. همچنین سامانه گاز شهری به عنوان یکی از شریانهای حیاتی در کاهش و یا افزایش خسارات و آسیب پذیری ناشی از خطرات زمین لرزه نقش کلیدی ایفا می کند. از اینرو بررسی آسیب پذیری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. چرا که با شکست لوله های گاز آتش سوزی رخ خواهد داد و درنتیجه خسارات و تلفات غیر مستقیم ناشی از زلزله افزایش خواهد یافت. در این مقاله سعی شده است که ضمن معرفی روش شناسی بکار برده شده در راهنمای ارزیابی خسارات ناشی از زلزله ۲ ، HAZUS-SRآسیب پذیری سامانه گاز شهری تهران بررسی گردد.