سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا تابش پور – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
علی بخشی – استادیار، دانشکدة مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر گل افشانی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به اهمیت ویژه سازه برج میلاد، مطالعات خطر لرزه ای آن کاملا ضروری می باشد . در این مقاله، با مطالعات خطر لرزه ای منطقه و ساختگاه ، بیشینه شتابهای محتمل محاسبه و در تحلیل خرابی سازه بکا ر گرفته شده اند . ارزیابی خرابی سازه با استفاده از نتایج تحلیل غیرخطی، نوع مکانیزم و معیار خرابی بر اساس روشهای متناسب با سازه های بتنی، منظور شده است . با توجه به پیچیدگی هندسی و همچنین خواص مصالح سازة برج، نحوة ایجاد مدل سازه ای که بتوان تحلیل دینامیکی غیر خطی، جهت بدست آوردن شاخص های خرابی، نیز تشریح شده است . در این تحقیق، به این رویکرد که با بکارگیری مدلهای سازگار با عملکرد واقعی که براساس تعاریف ساده ای بنا شده اند،امکان تحلیل یک سیستم سازه ای نسبتًا پیچیده میسراست، توجه خاصی شده است.