سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد علی هادیان فرد – استادیار دانشکده مهندسی عمران
عبدالکریم الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
محمد کجوری منش – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:
همه ساله زلزله های متعددی درکشور رخ میدهد که موجب خسارت و تلفات شدید میگردد درسالهای اخیرتحقیقات درزمینه کاهش این خسارت پیشرفت های چشمگیری داشته است ساختمانهایی همانند مراکز مخابراتی کهدارای اهمیت زیادی بوده و رعایت دستورالعمل های آیین نامه ای درآن صورت گرفته است تحت تکانهای شدید زمین اسیب کمی می بینند ولی ممکن است به دلیل خساراتی که به اجزای غیرسازه ای موجود درآنها همانند راکها پکیج های سرمایشی و سوئیچهای مخابراتی وارد اید ازسرویس خارج گردند دراین مطالعه اعضای غیرسازه ای این مراکز بررسی و میزان اسیب پذیری آن مشخص گردیده و با فرض تجهیزات غیرسازه ای به صورت بلوکی و صلب به تحلیل و بررسی رفتارلرزه ای آنها دربرابر زمین لرزه پرداخته شدهاست بعلاوه روابط حرکت لغزشی و حرکت گهواره ای تجهیزات بلوکی و اجزا غیرسازه ای دریک مرکز مخابراتی تحت اثرنیروی زلزله واقعی بم قرارگرفته و حداکثرجابجایی آن دراثراین زلزله بدست امده و راه کاری برای کاهش لرزه و جلوگیری ازواژگونی تجهیزات ارایه شده است